EĞİTİM TAKVİMİ VE ÜCRETLENDİRME

 

2015 EĞİTİM PROGRAMLARI

Eğitim tarihleri ve fiyatlandırmalar için bizimle irtibat kurunuz.

İngiltere Eğitim Programı

İngiltere Eğitim Programı


Ürün Belgelendirme Eğitimleri


EĞİTİM ADI


SÜRE
             
Eko-Etiket / Eco-Label Genel Bilgilendirme 1 Gün              
305/2011 sayılı yapı malzemeleri yönetmeliği / CE Eğitimi 1 Gün              
Yangına Dayanıklı Kapı Tasarımı Eğitimi (Çelik Kapılar İçin) 1 Gün              
Yangına Dayanıklı Kapı Tasarımı Eğitimi (Ahşap Kapılar İçin) 1 Gün              
Yangın Kapılarında Yeni EN 16034 Standardı, Zorunlu Testler, CE, Ürün Sertifikasyonu ve Tasarım Faktörleri 1 Gün              
EN 1627:2011-Kapılarda Hırsızlık Direnci ve
Yüksek Güvenlikli Kapıların Testleri ve Standartlar
1 Gün              
FSC-PEFC Chain of Custody (CoC) 1 Gün              
EUTR Avrupa Birliği Ahşap Regülasyonu 1 Gün              

Yönetim Sistemleri Eğitimleri


EĞİTİM ADI


SÜRE
             
TS EN ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi
Baş Denetçi (Geçiş) Eğitimi
3 Gün              
TS ISO 14064-1 Sera Gazları - Genel Bilgilendirme Eğitimi Karbon Ayak İzi Hesaplama 1 Gün              
TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Temel Bilgilendirme Eğitimi
2 Gün              
TS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemleri
Temel Bilinçlendirme Eğitimi
2 Gün              
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi 2 Gün              
ISO 9001:2008 Tetkikçi/Baş Tetkikçi Eğitimi 5 Gün              
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri
Dökümantasyon Eğitimi
1 Gün              
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi 1 Gün              
Çevre Mevzuatı Eğitimi 2 Gün              
ISO 19011:2002 Kalite ve Çevre Denetçisi Eğitimi 2 Gün              
ISO 22000:2005 Temel Eğitimi 2 Gün              
ISO 22000:2005 İç Denetçi Eğitimi 1 Gün              
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi 2 Gün              
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Risk Analizi Eğitimi 1 Gün              
ISO TS 16949 Temel Eğitimi 2 Gün              
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarı İçin Genel Şartlar 2 Gün              
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarı
İç Denetçi Eğitimi
1 Gün              
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarı Dökümantasyon Eğitimi 1 Gün              
Metod Validasyonu Eğitimi 1 Gün              
Genel Kalibrasyon Eğitimi 1 Gün              
Ölçüm Belirsizliği ve Laboratuarlarda Kalite Kontrol 2 Gün              

Metot Eğitimleri


EĞİTİM ADI


SÜRE
             
Kalite Maliyetleri 1 Gün              
Proje Yönetim Uygulamaları 2 Gün              
2 Gün              
Tasarımda Hata Türü ve Etkileri Analizi 2 Gün              
Proseste Hata Türleri ve Etkileri Analizi (F.M.E.A.) 2 Gün              
2 Gün              
İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC) 2 Gün              
Yalın Üretim Sistemi 2 Gün              
Stratejik Panlama 2 Gün              
Problem Çözme Teknikleri 1 Gün              
Yalın Değer Akış Haritalandırma 1 Gün              
5S İyileştirmelerin Temeli 1 Gün              
KOBİ'lerde Yazılım Seçimi ve Yönetim Bilişim
Sistemleri Uygulama
1 Gün              
Değer Yönetimi ve Maliyet Düşürme Teknikleri 1 Gün              
Aile Şirketleri Yönetimi ve Kurumsallaşma 1 Gün              
Başarılı Toplantı Yönetimi 1 Gün              Katılım için eğitim formunu doldurup info@bmtrada.com.tr adresine e-mail olarak veya faks ile gönderebilirsiniz.

Eğitim Yeri:
Standart BM Trada Belgelendirme Eğitim salonu

Notlar
*
Standart BM Trada Belgelendirme, programda değişiklik yapma, eğitim yeri değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. İptal durumunda önceden ödenmiş eğitimler için %100 iade yapılır.

Eko-Etiket / Eco-Label - Genel Bilgilendirme [Başa Dön]

 
Amaç :
Avrupa Birliği Eko-Etiketi, çevreye olan zararlı etkileri düşük, ürün ve hizmetlerde kullanılabilen bir etikettir. Gönüllülük esasına dayanan ve tüketicilerin çevre dostu ürünlere yönelmesini öngören bu sistemin uygulanmasının başlaması ile birlikte üreticiler açısından Eko-Etiketli ürünler uluslararası pazarlara girebilmede avantaj oluşturacaktır.

Eko-Etiketi kavramı, AB katılım müzakereleri ilerleme fasıllarından biri olan Çevre Mevzuatı içerisinde yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri içinde 22 üründe uygulanmaktadır. AB Çevre etiketlemesi mevzuatı, ürün ve hizmetlerin etiketlenmesi için gerekli teknik analiz, deney, rapor ve sertifikasyon kural ve gerekliliklerini ortaya koymaktadır.
Bu eğitimde, Eko-Etiket konseptinin uygulanması için temel olan ISO 14020 serisi standartlarının anlamı ve bunların uygulanmasında kullanılan teknik metotlar, hesaplama yöntemleri ve prosedürleri açıklamak amaçlanmıştır.


İçerik:
 • ISO 14020 serisi standartları ve Eko-Etiket kavramı
 • Eko-Etiket kavramı
 • Avrupa Birliği Eko-Etiket direktifi ve kapsamı
 • Ürün Eko-Etiket direktifleri
 • ISO 14020 serisi standartları kapsamında Eko-Etiketleme
 • ISO 14025 standardı genel program talimatı
 • Tarafların katılım programı
 • Ürün kategori ilkeleri
 • Yöntem ve dokümantasyon yönetim prosedürleri
 • Bağımsız doğrulama için prosedür
 • Ürün kategori kurallarının planlanması ve icrası
 • HBF (LCA) konsepti ve kriterleri
 • Karşılaştırmalı özet rapor
 • Tip III beyan taslağı
 • Doğrulama prosedürü
 • Ürün kategori kurallarının final kontrolü

Katılımcı Profili:
Kapı üreticisi firmaların mühendis ve yöneticileri, kendilerini bu konuda geliştirmek isteyenler.305/2011 sayılı yapı malzemeleri yönetmeliği - CE Eğitimi [Başa Dön]

 
Amaç:
01.01.2007 tarihi itibarı ile zorunlu olarak yürürlüğe girecek olan Yapı Malzemeleri direktifinin uygulama alanının açıklanması ve bu direktife yönelik CE işaretlemesi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik:

 • CE İşareti nedir?
 • Hangi ürünler için CE İşareti gereklidir?
 • Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri
 • Kılavuz dokümanların açıklanması (a b c d e f g h i j k l m)
 • CE İşareti almak için neler yapılmalıdır?
 • Akreditasyon nedir ve onaylanmış kuruluşlar kimledir?
 • Teknik dosya nasıl hazırlanır ve nasıl beyan edilir?
 • Uygunluk Beyanı (declaration) nasıl hazırlanır?
 • Risk analizi nedir ve nasıl yapılır?
 • Yapı Malzemeleri direktifi ve Türkiye’deki mevcut durum
 • Uygunluk değerlendirme prosedürü
 • "G" ve "CE" işaretleri arasındaki farklar nelerdir?
Katılımcı Profili:
Kalite Yönetim Sistemi ile tüm mühendislik birimleri ve Ar-Ge çalışanları…Yangına Dayanıklı Kapı Tasarımı Eğitimi (Çelik Kapılar İçin) [Başa Dön]
 

Amaç :
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 29.05.2002 tarihli ve 2002/4930 karar sayılı “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik” gereğince, kamuya açık binalarda (oteller, hastaneler, okullar, alış-veriş merkezleri, kamu hizmet binaları vb…) kullanılan kapıların yangına dayanıklılık şartlarının yönetmelikte belirtilen ölçülerde karşılanması gerekmektedir.
Kapı imalatçıları, mevzuatlarda belirtilen kurallara uymak, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışında pazarlayabilmek, piyasadaki rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürünlerini yangına dayanıklılık esaslarına göre üretmelidirler.

İçerik:

 • Yangın testi, genel değerlendirme raporu ve belgelendirmesi  - Video
 • 60 dakika dayanımlı bir kapı seti takımının test videosu
  1- Hatalı montajın kapının performansına etkilerinin gösterilmesi
  2- Kapı seti bileşenleri
 • Farklı tiplerdeki kapı setleri donanımları, kullanılan malzemeler
 • Kapı setlerinin yangına karşı dayanıklılıklarının karşılaştırılmalı olarak gösterilmesi
 • Yangına dayanıklılık sürelerine göre kapıların tasarım faktörleri, kullanılan materyaller ve montajlanması
 • Yangına dayanıklılık testlerinden maksimum faydayı sağlamak için kapıların test kapsamlarının genişletilmesi ile ilgili kurallarKatılımcılara kendi tasarımları üzerinden, yangın dayanıklılık testi öncesi tasarımla ilgili tavsiyelerde bulunulması

Katılımcı Profili:
Çelik ve ahşap kapı üreticileri, kapı üretim mühendisleri,
tasarımcılar, danışmanlar, bu konuda kendilerini geliştirmek isteyen sektör temsilcileri.

Eğitim Dili:

Eğitim İngilizce olarak düzenlenecek ve Türkçe çeviri yapılacaktır.

Eğitimci:
Dr. Kevin Towler, Chiltern International Fire – Managing DirectorYangına Dayanıklı Kapı Tasarımı Eğitimi (Ahşap Kapılar İçin) [Başa Dön]

 
Amaç :
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 29.05.2002 tarihli ve 2002/4930 karar sayılı “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik” gereğince, kamuya açık binalarda (oteller, hastaneler, okullar, alış-veriş merkezleri, kamu hizmet binaları vb…) kullanılan kapıların yangına dayanıklılık şartlarının yönetmelikte belirtilen ölçülerde karşılanması gerekmektedir.
Kapı imalatçıları, mevzuatlarda belirtilen kurallara uymak, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışında pazarlayabilmek, piyasadaki rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürünlerini yangına dayanıklılık esaslarına göre üretmelidirler.

İçerik:
 • Yangın testi ve belgelendirmesi  - Video gösterisi
 • 60 dakika dayanımlı bir kapı seti takımının test videosu
  1- Hatalı montajın kapının performansına etkilerinin gösterilmesi
  2- Kapı seti bileşenleri
 • Farklı tiplerdeki kapı setleri donanımları, kullanılan malzemeler
 • Kapı setlerinin yangına karşı dayanıklılıklarının karşılaştırılmalı olarak gösterilmesi
 • Yangına dayanıklılık sürelerine göre kapıların tasarım faktörleri, kullanılan materyaller ve montajlanması
 • Yangına dayanıklılık testlerinden maksimum faydayı sağlamak için kapıların test kapsamlarının genişletilmesi ile ilgili kurallar
 • Katılımcılara kendi tasarımları üzerinden, yangın dayanıklılık testi öncesi
  tasarımla ilgili tavsiyelerde bulunulması
Katılımcı Profili:
Çelik ve ahşap kapı üreticileri, kapı üretim mühendisleri,
tasarımcılar, danışmanlar, bu konuda kendilerini geliştirmek isteyen sektör temsilcileri.


Eğitim Dili:

Eğitim İngilizce olarak düzenlenecek ve Türkçe çeviri yapılacaktır.

Eğitimci:
Dr. Kevin Towler, Chiltern International Fire – Managing Director


Yangın Kapılarında Yeni EN 16034 Standardı, Zorunlu Testler,
CE, Ürün Sertifikasyonu ve Tasarım Faktörleri)
[Başa Dön]

 
Amaç :
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı "Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik" gereğince, toplu yaşam binalarında (oteller, hastaneler, yurtlar, okullar, alış-veriş merkezleri, kamu hizmet binaları vb…) kullanılan kapıların yangına dayanıklılık şartlarının yönetmelikte belirtilen sürelerde (30-120dk) karşılanması gerekmektedir.
Kapı imalatçıları, mevzuatlarda belirtilen kurallara uymak, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışında pazarlayabilmek, piyasadaki rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürünlerini yangına dayanıklılık esaslarına göre üretmelidirler.
Bu eğitimin amacı, kapı sektöründe uygulanan ve uygulanacak mevzuat, uyulması gereken zorunlu standartlar ve yönetmelikler hakkında üreticileri bilgilendirmek ve yanlış uygulamaları açıklamaktır.

İçerik:
 • Yeni Yangın Kapısı Standardı - EN 16034 – "Yaya Kapıları, Endüstriyel, Ticari, Garaj Kapıları ve Pencereler – Ürün Standardı, Performans Özellikleri – Yangına Dayanım ve/veya Duman Kontrol Özelikleri" standardının genel içeriği ve ve zorunlu CE işaretlemesi.
 • Türkiye'de yönetmelikler ve ilgili mevzuatlar
 • Bir kapı setinin açıklamalı test videosu
 • Farklı tiplerdeki kapı setleri donanımları, kullanılan malzemeler
 • Yangına dayanıklılık sürelerine göre kapıların tasarım faktörleri, kullanılan materyaller ve montajı
 • Hatalı montajın kapının performansına etkilerinin gösterilmesi
 • Yangın testi, genel kıymetlendirme raporu ve sertifikasyon
 • Yangına dayanıklılık testlerinden maksimum faydayı sağlamak için kapıların test kapsamlarının genişletilmesi ile ilgili kurallar
 • Katılımcılara kendi tasarımları üzerinden, yangın dayanıklılık testi öncesi tasarımla ilgili tavsiyelerde bulunulması

Katılımcı Profili:
Kapı üreticisi firmaların mühendis ve yöneticileri, kendilerini bu konuda geliştirmek isteyenler.EN 1627:2011-Kapılarda Hırsızlık Direnci ve
Yüksek Güvenlikli Kapıların Testleri ve Standartlar
[Başa Dön]

 
Amaç :
Bu eğitimin amacı kapılarda güvenlik özelliklerini, etkin tasarım faktörlerini açıklamak. Mart 2011 de yayınlanan Avrupa EN 1627:2011 standartlarına göre testler, güvenlik sınıflandırması ve uluslararası ürün sertifikasyonu hakkında bilgi vermek.

İçerik:
 • Türkiye ve AB ülkelerinde ilgili mevzuatlar
 • Farklı tiplerdeki kapı setleri donanımları, kullanılan malzemeler
 • Güvenlik sınıfları ve kullanım yerleri
 • Dayanıklılık sınıfına göre kapıların tasarım faktörleri, kullanılan materyaller
 • Hatalı montajın kapının performansına etkileri
 • Yeni Güvenlik Kapısı Standardı - EN 1627:2011 Gereklilikler ve Sınıflandırma
 • Yeni Güvenlik Kapısı Test Standartları; EN 1628 Statik Zorlama Testi - EN 1829 Dinamik Zorlama Testi - EN 1630 Manuel Açma Zorlaması
 • Bir kapı setinin açıklamalı test videosu
 • Test, Küresel Kıymetlendirme Raporu ve sertifikasyon süreçleri
 • Kapılarda CE işaretlemesi.
 • Katılımcılara kendi tasarımları üzerinden, dayanıklılık testi öncesi tasarımla ilgili tavsiyelerde bulunulması

Katılımcı Profili:
Kapı üreticisi firmaların mühendis ve yöneticileri, kendilerini bu konuda geliştirmek isteyenler.FSC-PEFC Chain of Custody (CoC) [Başa Dön]

 

Amaç :

 • FSC Chain of Custody, dünya ormanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunan bir yönetim sistemidir.
 • FSC CoC Yönetim Sistemi, orman kaynaklı girdi kullanılan ürünlerin üretiminde, iyi yönetilmiş (well-managed), belgeli ormanlardan elde edilen girdilerin kullanıldığını ve belgeli olmayan orman ürünleri ile karıştırılmadığını göstermeyi amaçlar.
 • Bu sertifikasyon, içeriğinde orman kaynaklı girdi kullanılarak üretilen ürünlerin üreticilerini ve işlenmek üzere ticaretini yapanları kapsamaktadır.
  - Kağıt ve üretiminde ve/veya içeriğinde kağıt kullanılan tüm ürünler (tüm matbaa ürünleri, ambalajlar, temizlik ürünleri v.s.)
  - Tüm ahşap ürünler ve içeriğinde ahşap bulunan ürünler
 • Doğanın korunmasına katkıda bulunmak isteyen kişi ve kurumlar, bu ürünleri satın alırken FSC sertifikalı ürünleri tercih etmelidirler.

İçerik:

 • FSC'nin oluşumu ve amaçları
 • FSC CoC Yönetim Sistemi ve belgelendirilmesinin amacı
 • FSC STD 40-004 ve FSC STD 50-001 standartları şartları
 • FSC CoC Yönetim Sisteminin uygulama aşamaları
 • FSC CoC Belgelendirme Süreci

Katılımcı Profili:
Ahşap ve ahşap bazlı ürün üreten firmaların (etiket, kağıt, ambalaj, matbaa ürünleri, kitap, dergi, gazete, kağıt temizlik ürünleri, mobilya, kereste, v.b ) mühendis ve yöneticileri, orman endüstri mühendisleri, kendilerini bu konuda geliştirmek isteyenler.TS ISO 14064-1 Sera Gazları - Genel Bilgilendirme Eğitimi, Karbon Ayak İzi Hesaplama [Başa Dön]

 

Amaç :
Kuruluş seviyesinde sera gazı emisyonlarının ya da uzaklaştırmalarının hesaplanmasına yönelik olarak bir sistemin, bu Standard ilkeleri çerçevesinde hazırlanması için;

• Kuruluşun faaliyet sınırlarının tespiti
• Kuruluşun faaliyet sınırları içeriğine göre emisyonların kapsamlarının sınıflandırılması
• Sera gazı emisyon ya da uzaklaştırmalarının bilimsel kriterler çerçevesinde belirlenmesi
• Temel yılın belirlenmesi
• Belirsizlikler için güven seviyesi ve metodolojinin belirlenmesi
• Sera gazı raporunun içeriğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır


İçerik :

• Sera gazı kavramı
• Global ısınma faktörü
• Kyoto protokolü
• ISO 14064-1 standardı
• Standart ilkeleri
• Ölçüm yöntemleri
• ISO 14064 serisi ile ilişkiler
• Terim ve tarifler
• Hesaplama metodolojileri
• Güdümlü faaliyetler
• Belirsizliklerin hesaplanması
• Kalite dokümantasyonu
• Sera Gazı Envanter raporunun içeriği

Katılımcı Profili :
Kuruluşların mühendis ve yöneticileri, kendilerini bu konuda geliştirmek isteyenler.TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi [Başa Dön]

 

Amaç :
Bilgi güvenliği yönetimi uluslararası ticareti, elektronik ticareti ve iletişimi etkileyen küresel bir konudur. Yasal şartlara uygun olarak ticaret faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, kuruluşların değerli varlıkları arasında yer alan bilgiyi tehdit eden tehlikelerin tespiti, risklerin belirlenmesi, risklerin yönetilmesi, bilginin tehlikelerden korunması, bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması ISO 27001 standart şartlarını yerine getirmekle ve sistemin belgelendirilmesi ile mümkündür.

İçerik :
1.Gün:
1. Bilgi Güvenliği Nedir?
2. Bilgi Güvenliğinde Yasal Zorunluluk
3. ISO 27000 Standart Ailesi
4. ISO 27001 Gereklilikleri
5. Risk Tabanlı Yaklaşım ve Risk Yönetiminin Önemi
6. Yönetimin Sorumlulukları ve İç Denetimler
7. Varlıklar

2.Gün:
1. Tehlikeler ve Zararları
2. Riskler ve Etkileri
3. Kontrol Önlemleri
4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulumu
5. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanması ve Güncellenmesi

Katılımcı Profili :
Bilgi Güvenliği Sistemi, Türkiye'de telekomünikasyon, internet servis sağlayıcıları ve internet alan sağlayıcıları için kanunen zorunludur. Bu firmaların mühendis ve yöneticileri, bilgisayar mühendisleri ve kendilerini bu konuda geliştirmek isteyenler bu eğitime katılmalıdır.TS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemleri Temel Bilinçlendirme Eğitimi [Başa Dön]

 

Amaç :
Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır. Enerji Yönetim Sisteminin kuruluşlarda uygulanması ile birlikte;

• Aynı işi gerçekleştirmek için daha az enerji kullanımı
• Enerjinin daha verimli kullanımı ile enerji kaynaklarına daha az para ödenmesi
• Enerjiye harcanan fazla paraların üretime ve yatırıma kaydırılması
• Enerjinin etkin kullanılarak, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi
• Çevrenin korunması için, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması
• Alternatif enerji kullanımının özendirilmesi hedeflenmektedir


İçerik :
• Enerji yönetim sisteminin kurulması, yönetilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan çalışma ve kuralları
• 18 Nisan 2007'de kabul edilen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu yasaya dayanarak çıkarılan yönetmelikler kapsamında kuruluşların uyması zorunlu olan hususların gözden geçirilmesi.
• Enerji verimliliği kanununun kuruluşlara getirdiği sorumluluklar
• Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelikler
• Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan TS EN 16001 standardının benzerlik gösterdiği TS EN 14001:Nisan 2005 standardıyla karşılaştırılması,
• TS EN 16001 standardını TS EN 14001 standardından ayıran özellikler

Katılımcı Profili :
Enerji harcamalarını azatlmak ve kontrol altına alma isteyen kuruluşların mühendis ve yöneticileri, kendilerini bu konuda geliştirmek isteyenler.ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi [Başa Dön]

 

Amaç :
Yönetim sistemlerinde örnek uygulamaları ve modern teknikleri içeren ISO 9001: 2000 standardına göre çalışma kurallarınızın yeniden yorumlanması ile ancak hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bu nedenle standart maddelerinin uygulamalarınıza yorumlayabilmeniz bu konuda büyük önem taşımaktadır.
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına yeni başlayan kuruluşların sistem kurmalarına yardımcı olmak için, pratik çalışmalar ile destekleyerek, izlenmesi gereken yöntemleri yoğun eğitim programı ile açıklamaktır.


İçerik :
Şartların dokümantasyona dönüştürülmesi ve kontrol edilmesi maksadıyla oluşturulan ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi eğitiminin içeriğinde aşağıdaki konular yeralmaktadır;

 • Kalite ile ilgili kavramların uygulama açısından değerlendirilmesi,
 • Kalite yönetim prensiplerinin standart maddelerine göre yorumlanması
 • ISO 9001:2000 standardına göre mevcut durum analizinin yapılması
 • ISO 9001:2000 standardının amaç ve kapsamının irdelenmesi
 • Kalite el kitabının oluşturulması
 • Zorunlu prosedürlerin hazırlanması
 • Operasyonel ve destek süreçlerin sıra ve etkileşimlerinin elde edilmesi
 • Uygulamada proses yaklaşımının örneklerle ele alınması

İlgili Eğitimler :
İç Denetim
Süreç Yönetimi
İstatistiksel Proses Kontrolü
Problem Çözme Teknikleri
Müşteri Memnuniyetinin ÖlçümüISO 9001:2008 Tetkikçi/Baş Tetkikçi Eğitimi [Başa Dön]

 
Güncellenmektedir...


ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Dökümantasyon Eğitimi [Başa Dön]

 
Güncellenmektedir...


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi [Başa Dön]

 
Amaç :
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarının tanıtılması ve Çevre Yönetim Sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gerekleri konusunda örneklerle bilgilendirilmesi.

İçerik :
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardının gereklilikleri
Çevresel etki değerlendirmesi ve önemli çevresel unsurların tesbiti
Çevre politikası, çevresel amaçlar/hedefler, çevre yönetim programına ilişkin grup çalışmaları
Çevre yönetim sistemi kurulma aşamaları
Çevre yönetim ve kalite yönetim sisteminin entegrasyonu
Çevre yönetim sistemi belgelendirme aşamaları

Katılımcı Profili :
Çevre yönetim sisteminin yapılandırılmasından, geliştirilmesinden ve sürdürülmesinden sorumlu çalışanlarÇevre Mezuatı Eğitimi [Başa Dön]
 

Amaç :
Çevre Yönetim Sistemi kurmak isteyen veya kurmuş olan kuruluşların, Ulusal Çevre Mevzuatı gerekleri konusunda bilgilendirilmesi. Çevre yönetim sisteminde mevzuat uymunun gerçekleştirilmesinde bilgilendirmenin sağlanması.

İçerik :
Çevre Kavramı
Çevre Mevzuatının Gelişim Süreci ve Yürülükteki Yönetmelikler Nelerdir
Genel Mevzuatlar (Atıklar, Su kirliliği, Hava Kalitesi, Gürültü, Kimyasallar konusundaki yönetmeliklere genel bakış)
İşletmelerin Mevzuat Uyumu Gereklilikleri
Çevre Denetimi ve Cezalar

Katılımcı Profili :
Üst Yönetim personeli ile çevre yönetim sisteminin yapılandırılmasından, geliştirilmesinden ve sürdürülmesinden sorumlu çalışanlarISO 19011:2002 Kalite ve Çevre Denetçisi Eğitimi [Başa Dön]

 
Amaç :
Organizasyonda uygulanan kalite ve çevre yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan denetimlerde entegrasyon sağlamak, denetçi yeterliliğini belirlemek ve performansını izlemek, yapılan denetim etkinliğini ölçmek ve iyileştirmek amacıyla izlenmesi için standardın gerekliliklerini etkin yöntemlerle açıklamaktır.

İçerik :
Denetim prensipleri
Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
Denetim programının amacının oluşturulması
Etkin denetim için faaliyetlerin koordinasyonu
Denetim kaynaklarının planlanması
Denetim ekibinin seçimi
Denetim yönetimindeki adımların gerekliliklerini belirlemek
Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
Denetim sürecinin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek
Denetim sürecinin etkinliğini geliştirmek


Katılımcı Profili :
ISO 9000:1994, ISO 9001:2000, ISO 14001 eğitimi almış kalite ve çevre yönetim proje yöneticileri ve iç denetçileri

İlgili Eğitimler :
ISO 9000:1994 - ISO 9001:2000 iç denetçi eğitimi
ISO 14001 iç denetçi eğitimi


ISO 22000:2005 Temel Eğitimi [Başa Dön]
 

Amaç:
ISO 22000:2005, gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş olan uluslar arası kabul görmüş bir standarttır. Bu standart gıda güvenliği yönetimi ihtiyaçlarının gıda tedarik zinciri ile uyumunu sağlamaktır.
Bu eğitimin amacı; gıda güvenliği yönetimi ihtiyaçlarının gıda tedarik zinciri ile uyumunu sağlayan ISO 22000:2005 sisteminin maddelerinin ve HACCP’ten farklılıklarının ayrıntılı anlatılması, geçiş dönemi aşamalarının ve belgelendirmede nelere dikkat edileceğinin açıklanmasıdır.

İçerik:

1.BÖLÜM
Gıda güvenliği kavramları
HACCP’in tarihteki gelişimi
ISO 22000’in ortaya çıkma nedeni
ISO 22000 kapsamı ve içeriği
ISO 22000 standardına uyumun faydaları
ISO 22000 standardının gereklilikleri ve getirdikleri

2.BÖLÜM  - ISO 22000 standardının maddeleri
4 Gıda güvenliği yönetim sistemi
4.1 Genel şartlar
4.2 Dokümantasyon şartları

5 Yönetim sorumluluğu
5.1 Yönetimin taahhüdü
5.2 Gıda güvenliği politikası
5.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması
5.4 Sorumluluk ve yetki
5.5 Gıda güvenliği ekip lideri
5.6 İletişim
5.7 Acil durumlara hazırlılık ve müdahale
5.8 Yönetimin gözden geçirmesi

6 Kaynak yönetimi
6.1 Kaynakların sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.3 Alt yapı
6.4 Çalışma ortamı

7 Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme
7.1 Genel
7.2 Ön gereksinim programları
7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
7.4 Tehlike analizi
7.5 Operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması
7.6 HACCP planının oluşturulması
7.7 OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
7.8 Doğrulama planlaması
7.9 İzlenebilirlik sistemi
7.10 Uygunsuzluk kontrolü

8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
8.1 Genel
8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü
8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
8.5 İyileştirme

3.BÖLÜM
ISO 22000 ve ISO 9001 arasındaki farklılıklar
ISO 22000 ve HACCP arasındaki farklılıklar
ISO 22000’ de yapılması gereken tanımlamalar
Sistem entegrasyonu
Geçiş süreci
Belgelendirme ve akreditasyon süreci

4. BÖLÜM - Uygulama
Yerleşim Planı
Ön Gereksinim Programı oluşturulması
Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması
Akış Şeması 
Tehlike Analizi ve HACCP Planı Geliştirme
HACCP PlanıISO 22000:2005 İç Denetçi Eğitimi [Başa Dön]

 

Amaç :
Organizasyonda uygulanan gıda güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan denetimlerde entegrasyon sağlamak, denetçi yeterliliğini belirlemek ve performansını izlemek, yapılan denetim etkinliğini ölçmek ve iyileştirmek amacıyla izlenmesi için standardın gerekliliklerini etkin yöntemlerle açıklamaktır

İçerik:

 • ISO 22000 kapsamı ve içeriği
 • ISO 22000 standardının gereklilikleri ve getirdikleri
 • ISO 22000 standardının maddeleri
 • ISO 22000’ de yapılması gereken tanımlamalar
 • Sistem entegrasyonu
 • Denetim prensipleri
 • Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
 • Denetim programının amacının oluşturulması
 • Etkin denetim için faaliyetlerin koordinasyonu
 • Denetim kaynaklarının planlanması
 • Denetim ekibinin seçimi
 • Denetim yönetimindeki adımların gerekliliklerini belirlemek
 • Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
 • Denetim sürecinin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek
 • Denetim sürecinin etkinliğini geliştirmek


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi [Başa Dön]

 

Amaç :
Bilindiği üzere çalışma hayatını düzenleyen ve 1971 yılından beri yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunumuz; çağımız ihtiyaçlarının gerisinde kaldığı gerekçesiyle değiştirilerek yerine 4857 sayılı yeni İş Kanunu kabul edilmiştir. Bu Kanun, 10 Haziran 2003 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlülüğe girmiş bulunmaktadır. Sözü edilen kanunun 77-89. maddelerinde yer alan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 5. bölümünde işverene eski kanuna kıyasla çok daha fazla yükümlülük getirmiştir. Bunlar içinde en çarpıcı olan yükümlülükle OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerinin açıklanması ve Türk mevzuatları çerçevesinde bu yönetim sistemini diğer sistemlerle entegre edilerek kurulması yönünde gerekli bilgilerin aktarılması.

İçerik :
İş sağlığı ve güvenliği kavramları
İş sağlığı ve güvenliği (TS/OHSAS 18001) Yönetim Standardının tanıtımı
İşletmelerde tehlikelerin tespiti ve risk değerlendirilmesi
İşletmelerde meydana gelebilecek kazalar, kıl payı atlatılan olaylar ve kayıt metotları
İşletmelerde İSG yönetim sisteminde yasal zorunluluklar
İşyeri hekiminin görev ve sorumlulukları
İş güvenliği sorumlusunun görev sorumlulukları
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin denetim sistemi

Katılımcı Profili :
İş sağlığı ve güvenliği risklerini sistematik olarak tespit etmek, yönetim altına almak üzere görevlendirilen personel ve kuruluş yöneticileriİş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Risk Analizi Eğitimi [Başa Dön]

 
Amaç:
İSG Mevzuatımız, özellikle AB Direktifleri doğrultusunda yeniden yapılandırılmış ve oldukça yeni bir kültürle sunulmuştur. Bu kapsamda hem sistemin karmaşıklığı, hem de çok yoğun iptaller de yaşanınca içinden çıkılmaz durumlarda kalmak mümkün olmaktadır. Amaç önleyici yaklaşım ile, risk değerlendirilmsi ile sorunları sorun olmadan çözmektir. 
 
İçerik:
- Yönetim sistemlerinin önemi ve gerekliliği,
- OHSAS/TS 18001in yasal düzenlemelrin hazırlanmasındaki rolü.
- 1475 eski iş yasasının yürürlükteki tüzük ve yönetmelikleri.
- 4857 yeni iş yasasının getirdikleri.
- Bütün İSG çalışmalarının verimliliği artırması, sistemin kolay işlemesi, çalışanlar, yönetim ve müşteri memnuniyeti odaklı yapılmasının önemi.
- Risk tespit ve değerlendirme metodları, örnekleme ile tartışmalı çalışma(workshop çalışması) 
 
Katılımcı Profili :
İş sağlığı ve güvenliği risklerini sistematik olarak tespit etmek, yönetim altına almak üzere görevlendirilen personel ve kuruluş yöneticileri


ISO TS 16949 Temel Eğitimi [Başa Dön]

 

Amaç:
TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının tanıtılması ve Sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gerekleri konusunda örneklerle bilgilendirilmesi.

İçerik:
Temel Kavramlar
Bireysel Boyutta Kalite
ISO 9001:2000 Felsefesi (Hatırlatma)
Otomotiv Mevzuatlarının Tarihsel Gelişimi
COP (Müşteri Odaklı Süreç) Nedir?
Nasıl Belirlenmelidir?
COP Nasıl Analiz Edilmelidir ?
Destek Süreçleri Nasıl Belirlenmelidir ?
Yönetsel Süreçler Nasıl Belirlenmelidir ?
ISO/TS 16949:2002'nin ISO 9001:2000'e Ek Gerekleri Nelerdir ?
Süreç-Standart Gerekleri Bağlantısı Nasıl Kurulmalıdır ?

Katılımcı Profili:
TS 16949 sisteminin yapılandırılmasından, geliştirilmesinden ve sürdürülmesinden sorumlu çalışanlarTS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarı İçin Genel Şartlar [Başa Dön]

 

Amaç :
Deney ve kalibrasyon konularında hizmet veren laboratuarlarda yapılan deneylere ait raporların uluslararası arenada kabul görmesi ve deney sonuçlarının kalitesinin teminini sağlamak amacıyla, laboratuarlara kalite güvence sistemini kurulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili standardın şartlarını ve uluslararası kabulleri etkin olarak açıklamaktır.

İçerik :
Kalite ve akreditasyon kavramlarının açıklanması
EN ISO/IEC 17025 standardının gerekliliklerinin açıklanması
Deney ve kalibrasyon laboratuarları için doküman yönetimi
Ölçüm belirsizliği tahmini ve hesaplamaları
Karşılaştırma deneyleri ve yeterlilik deneylerine katılım
Deney sonuçlarının kalitesinin sağlanması
Akreditasyon süreci

Katılımcı Profili :
Deney ve kalibrasyon laboratuarları kalite yönetim sistemi çalışmalarında görev alacak yönetici ve çalışanlar.

İlgili Eğitimler :
İç Denetim
İstatistiksel Proses Kontrolü
Problem Çözme Teknikleri
Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması veya TahminiTS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarı İç Denetçi Eğitimi [Başa Dön]

 

Amaç :
TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurulmuş olan sistemin etkinliğinin periyodik olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi için etkin tetkik planlaması gerçekleştirilmesi ve raporlanmasının  TÜRKAK ve EA rehberleri göre örnek uygulamalarla öğretmektir.

İçerik :
İç tetkik tanım ve kavramları
ISO 19011 standardı
İç tetkik prosedürü
Metot bazlı saha tetkik sistemi
Tetkik planlama
Tetkik gerçekleştirme
Tetkik raporlama
Tetkik takip
TÜRKAK rehberlerinin açıklanmasıTS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarı Dökümantasyon Eğitimi [Başa Dön]
 

Amaç :
TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre minimum dokümantasyon yapısı ile maksimum faydanın elde edileceği dokümantasyonun belirlenmesi bu dokümanların nasıl hazırlanacağının anlatılması ve TÜRKAK ve EA rehberleri çerçevesinde örnek uygulamaların gerçekleştirilmesidir. 

İçerik :
Doküman ve veri kontrol sistemi
Kalite elkitabı hazırlama
Prosedür hazırlama
Standart operasyon prosedürü hazırlama
Görev tanımı oluşturma
Laboratuar akış şeması ve ek çalışma formlarının hazırlanması
Deney Raporu/Kalibrasyon sertifikasının hazırlanması
Deney ve/veya kalibrasyon kalite kontrol planlarının oluşturulmasıMetot Validasyon Eğitimi [Başa Dön]

 

Amaç:
Laboratuarların performansını belirleyen en önemli faktör olan metodların validasyonunu yapmak için gerekli yöntemlerin ve metod validasyon parametlerinin açıklanması,

İçerik:
-TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardı kapsamında metod validasyonunun değerlendirilmesi,
- Metod validasyonu çalışmalarının planlanması, gerçekleştirilmesi, validasyon raporunun hazırlanması ve validasyon sonuçlarınnn raporlarda kullanımasının bir örnek ile açıklanması.

Metod Validasyonu Parametreleri
Doğruluk
Gerçeklik
Kesinlik
Seçicilik
Lineerlik
Algılama Limiti
Ölçüm Limiti
Hassasiyet
Tekrarlanabilirlik
Tekrarüretilebilirlik
Sağlamlık

Katılımcı Profili:
Metod geliştirme ve validasyonundan sorumlu kişiler.Genel Kalibrasyon Eğitimi [Başa Dön]

 

Amaç:
Kalibrasyon kavramının ve Yönetim Sistemleri açısından gerekliliğinin  açıklanması.

İçerik:
Metroloji ve Kalibrasyonun Tanımı, Tarihçesi 
Kalibrasyonun Faaliyet Alanları ( Yasal Metroloji, Endüstriyel Metroloji, Bilimsel Metroloji)
SI Birimler Sistemi
Metroloji ve Kalibrasyon ile İlgili Terimler
Test ve Analiz
Ölçüm Esasları
Ölçme İşlemi
Ölçüm Yöntemleri
Ölçüm Çeşitleri
Ölçüm Hatası
Ölçüm Doğruluğu ve Kesinliği
Ölçüm Belirsizliği ve Ölçüm Belirsizliğinin İstatistiksel İfadesi
Ölçümlerin İzlenebilirliği ve İzlenebilirliğin Sağlanması
ISO 9001 ve ISO 14001’de Kalibrasyonun Yeri
Kalibrasyon Sıklığı
Örnek Bir Kalibrasyon Metodunun ve Ölçüm Belirsizliği Hesabının Açıklanması

Katılımcılar
Kalite Yönetim Sistemi ile Ölçme ve Kalibrasyon Alanında Sorumlu ve Çalışanları ile, Tüm Mühendislik Birimleri ve Ar-Ge çalışanlarıÖlçüm Belirsizliği ve Laboratuarlarda Kalite Kontrol [Başa Dön]

 
Amaç:
Ölçüm belirsizliğini tahmin etmek/hesaplamak için kullanılan yöntemleri ve deney/ kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin temini için kullanılan istatistiksel yöntemleri açıklamaktır.

İçerik:
Ölçümlerde belirsizlik kaynaklarının belirlenmesi, belirsizliğin hesaplanması, sonuçların raporlanması.

Örnek Çalışmalar:
-Kimya (Titrasyon, Enstrümental Analiz, Çevre Testleri, Petrokimya Testleri)
-Mikrobiyolojik Analizler
-Metalik Malzeme Testleri (Çekme Dayanımı, Sertlik )
-Beton Testleri (Basınç Dayanımı)
-Uzunluk Kalibrasyonu (Paralel Blok Mastar ile Kumpas Kalibrasyonu)
-Elektriksel Testler (Direnç Ölçümü)
-Standartlar, yeterlilik deneyleri, laboratuarlar arası karşılaştırmalar, kontrol kartları ve metod validasyonu parametreleri -kullanılarak ölçüm belirsizliğinin tahmin edilmesi.     
Deney/kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin temininde yararlanılan istatistiksel yöntemlerin, hipotez testlerinin, kontrol kartlarının ve güven aralıklarının kullanımlarının örneklerle açıklanması. 
 

Katılımcı Profili:
Kalite kontrol laboratuvarlarında çalışanlar,

Kalite Maaliyetleri [Başa Dön]

 

Amaç :
Şirket faaliyetlerinde ortaya çıkan başarısızlık maliyetleri rekabette en önemli engeldir. Gerek başarısızlık maliyetlerinin gerekse katma değeri olmayan faaliyetlerin belirlenerek, önleme ve değerlendirme maliyetlerine önem vererek ortadan kaldırılmaları mümkündür. Böylece, şirketin rekabetçi olabilmesinin yanısıra, kârlılığı da artacaktır. Eğitimin amacı katılımcıların, şirket içerisinde ortaya çıkan başarısızlıkları görebilme ve izlemelerle onları ortadan kaldıracak iyileştirme faaliyetleri konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

İçerik :
Kalite maliyetinin önemi
Kalite maliyet programının oluşturulması
Kalite maliyetleri ve sınıflarının belirlenmesi
Kalite maliyet unsurlarının tanımlanması
Önleme maliyetleri
Değerlendirme maliyetleri
İç başarısızlık maliyetleri
Dış başarısızlık maliyetleri
Kalite maliyetlerinin raporlanması
Kalite maliyet göstergeleri
Kalite maliyet prosedürü ve hesaplama talimatı
Sistemin yaygınlaştırılması
Sürekli iyileştirme


Katılımcı Profili :
Muhasebe ve kalite güvence sorumluları, orta kademe ve diğer yöneticiler

Not : Şirketinde en az üç yıl süreyle çalışmış olmak, Problem Çözme Teknikleri seminerine katılmış olmak gerekmektedirProje Yönetim ve Uygulamaları [Başa Dön]

 

Amaç :
Proje Yönetimi, günümüzde şirketler için kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü projeler, şirketlerin sürekli gelişen, büyüyen ve rekabetin arttığı iş ortamlarına uyum sağlamalarını ve rekabetçi avantaj yakalamalarına yardımcı olmaktadır. Başarılı bir proje yönetimi, sonuçlara daha uygun maliyetle ve zaman kaybetmeden ulaşılmasını sağlar. Günümüzde proje yönetimi uzmanlık gerektiren bir disiplin olmuştur.
Proje yönetiminin global standartlar çerçevesinde uygulanma yeteneğini artırmak için PMI (Project Management Institute) tarafından proje yönetimi süreci geliştirilmiş ve PMBOK(Project Management Body of Knowledge) olarak yayınlanmıştır. Seminerin içeriği PMI tarafından tanımlanan süreci kapsamaktadır.
Seminerin amacı, bir disiplin ve uzmanlık alanı olarak proje yönetiminin tüm boyutlarını katılımcılara aktarmak ve onların süreç hakkında genel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

İçerik :

Bölüm 1 : Giriş ve temel kavramlar

Projelerin hayatımızdaki yeri,
Proje tanımı ve özellikleri,
Program-proje-proje portföyü tanımları,
Proje yönetimi tanımı,
Proje hayat döngüsü,
Proje paydaşları,
Proje organizasyon şekilleri,
Proje yönetim süreci,

Bölüm 2: Proje Yönetim Süreci

Aşama 1 : Projenin Tanımlanması ve Başlatılması
Proje Tekliflerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi
Proje Kararının Verilmesi

Aşama 2: Projenin Planlanması
Kapsam planlama
Faaliyet planlama
Zaman planlama
Maliyet planlama
Kalite planlama
Organizasyonel planlama
İletişim planlama
Satın alma planlama
Risk planlama

Aşama 3 : Projenin yürütülmesi
Proje planının yürütülmesi
Kalite güvence
Takım geliştirme
Bilgi dağıtma
Malzeme tedarik

Aşama 4 : Projenin kontrol edilmesi
Performans yönetimi
Kapsam kontrol
Çizelge kontrol
Maliyet kontrol
Kalite kontrol
Risk izleme ve kontrol

Aşama 5 : Projenin sona erdirilmesi
Sözleşme kapatma
İdari sona erdirme

Bölüm 3 : Proje Yönetim Ofisi

Katılımcı Profili:
Proje yönetimi ile ilgili becerisini geliştirmek isteyen, şirket içinde proje yönetimi sistemini kurmak isteyen yönetici, mühendis, şef, takım lideriSüreç Yönetimi [Başa Dön]

 

Amaç :
Şirketlerin hangi sektörde yer alırsa alsın, rekabet güçlerini arttırmakta faydalanacakları en temel araçlardan biri de Süreç Yönetimi’dir.Süreç bilincinin ve kavramının şirket içinde bilinmesi ve bir yönetim sistemi olarak süreç yönetiminin uygulanması başta yalın üretim sistemi olmak üzere, kalite sistemlerinin de ( ISO 9000:2000, ISO 16949, EFQM-Kalder Mük.Modeli ) gereklerinden biridir. Bu seminerde süreç yönetim sistemi bir bütün olarak anlatılmaktadır.

İçerik :
Giriş(Süreç ve süreç yönetimine genel bir bakış)
Kapsam ve hedef belirleme
Sürecin Analizi
Sürecin Tasarımı
Değişikliklerin hayata geçirilmesiTasarımda Hata Türü ve Etkileri Analizi [Başa Dön]

 

Amaç :
Yeni ürün geliştiren şirketlerde, üründe çıkabilecek olası bütün arızaların ve ilgili sebeplerinin ele alınması ve çözümlenmesiyle, ürünün bilhassa kalite, emniyet ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik olarak, kritik durumlarını ve zayıf noktalarını belirlemek için tasarımın bir ekip tarafından analizini ve gerekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini hedefler. Katılımcılara şirketlerindeki yeni ürün geliştirme faaliyetlerindeki kişisel verimlerini artırmak ve kaliteli ürünleri daha kısa sürede geliştirebilme olanağı sağlar. (Otomotiv sektörü, QS 9000 ve ISO/TS 16949 isteklerini karşılar şeklinde verilmektedir.)

İçerik :
Robust tasarım kavramı
Tasarım FMEA'nın kapsamı
Tasarım FMEA girdileri
Sınır diyagramı
Etkileşim matrisi
P-Diyagramı
Çalışma model yolu/adım 1
Fonksiyon ağacı diyagramı
Olası hata türleri
Hatanın olası etkileri
Şiddet
Özellik sınıflandırması
Önerilen faaliyetler
Çalışma model yolu/adım 2
Hatanın olası sebepleri
Olasılık
Özellik sınıflandırması
Çalışma model yolu/adım 3
Mevcut tasarım kontrolları
Keşfedilebilirlik
Risk öncelik sayısı
Önerilen faaliyetler
Gerçekleşen faaliyetler
Sonuç
RÖS
Tasarım doğrulama planı
Prototip kontrol planı

Katılımcı Profili :
Ürün geliştirme ekibinde görev alacak olan tasarım, ürün geliştirme, kalite, satınalma, satış ve servis yönetici ve sorumluları.

Not :Katılımcıların şirketlerinde en az üç yıl görev yapmış, mevcut ürünlerini ve özelliklerini çok iyi tanıyor olmaları gerekmektedir. Gerekli hallerde parçayı üreten veya geliştiren yardımcı sanayilerden de ilgili mühendisler katılmalıdırlar.Proseste Hata Türleri ve Etkileri Analizi [Başa Dön]

 

Amaç :
Yeni proses (süreç) oluşturan veya mevcut proseslerindeki riskleri analiz etmek ve yönetmek isteyen şirketlerde, üretim ve montaj prosesinden kaynaklanan, olası bütün hata türlerinin ve üründe olabilecek kusurların, ilgili sebeplerinin ele alınması ve çözümlenmesiyle iç ve dış müşterilere olabilecek tüm etkilerinin analiz edilmesini hedefler. Yapılan analizler sonucu; hem iç ve dış müşterilere karşı alınacak önlemlerini hem de kontrol planına konulacak ilave kontrollerin belirlenmesine yardımcı olu. Katılımcılara süreçlerindeki riskleri analiz etmelerini ve kusursuz süreçleri kısa sürede geliştirmelerini sağlar.

İçerik :
Proses FMEA nın girdileri:
Proses akış Diyagramı ( Makro ve Mikro Akış Diyagramları)
Ürün Özellik Matrisi

Proses FMEA nın Uygulanması:
Proses Fonksiyonların Belirlenmesi
Olası Hata Türleri
Hatanın Olası Etkileri
Şiddet

Özellik sınıflandırması:
Kritik Özellik ve Operatör Emniyeti
Hatanın Olası Sebebleri
Olasılık

Özellik Sınıflandırması :
Belirgin Önemli Özellik ve Yüksek Etki Özelliği
Mevcut Proses Kontrolları
Önleyici
Keşvedici
Keşfedebilirlilik
Risk Öncelik Sayısı
Önerilen Faaliyetler
Gerçekleşen Faaliyetler
Sonuç RÖS
Kontrol Planı


Katılımcı Profili :
Süreç geliştirme ekibinde görev alacak proses/üretim mühendisleriyle, tasarım, imalat, montaj, mühendisleri, şirketlerinde en az 3 yıl çalışmış ve şirket proseslerinin çok iyi tanımaları gerekir.MSA Ölçme Sistemi Analizi [Başa Dön]

 

Amaç :
Proses kalitesinin iyileştirilmesi çalışmasında önemli unsurlardan birisi de prosesin bir parçası olan ölçme aletleri ve sistemidir. Bir kalite iyileştirmesi olayında en başta gelen unsur doğru bilgi edinmektir. Doğru bilgi ise ancak doğru veri ile elde edilebilir. Proseslerimizdeki ölçme aletleri ile elde ettiğimiz verilerin ne kadar sağlıklı olduğunun analizinin yapılması, ölçme sisteminin ne derecede yeterli olduğunun istatistiksel teknik ile ortaya çıkarılması amacı ile düzenlenmiş bir seminerdir.

İçerik :

Değişkenlik, normal dağılım, normal dağılım parametreleri
Bir proses olarak ölçme sistemi
Ölçme hatalarının bileşenleri
Geyç doğruluğu – Geyç kararlılığı – Geyç linearitesi
Geyç tekraredebilirliği – Geyç tekrarüretebilirliği
Geyç R&R çalışması(Tahribatsız test)-hesaplar, alıştırmalar, örnekler
Geyç R&R çalışması(Tahribatlı test)-hesaplar, alıştırmalar
Signal to Noise oranı
Geyç yeterliliği

Katılımcı Profili :
Kalite Güvence, Proses Kontrol, Üretim, Teknik Hizmet, Ar-ge, Satınalma departmanlarında çalışan mühendis ve orta kademe yöneticiler

Ön koşul: Kalibrasyon ve İPK eğitimlerini görmüş olmak bu konunun daha rahat anlaşılması açısından gereklidir.İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC) [Başa Dön]

 

Amaç :
Bütünsel Kalite Yönetiminin çok önemli ve etkili metodlarından biri olan, proseslerin iyileştirilmelerinde istatistiksel teknikler kullanılarak, değişkenlik analizlerinin yapılması yoluyla iyileştirme faaliyetlerinde bir araç olarak "İstatistiksel Proses Kontrolu" tekniğini uygulamalı olarak aktarmak.

İçerik :
Bütünsel kalite yönetiminde İPK'nın yeri ve önemi
İPK metodolojisi
Temel istatistik bilgileri
Değişkenlik, normal dağılım, normal dağılım parametreleri
Örnekleme, histogram
Kontrol çizelgeleri (Xort-R, Xort-s, XmR, p, np, c, u çizelgeleri)
Proses yeterliliği analizi
Makina yeterliliği analizi
Taguchi yaklaşımı
Çok sayıda alıştırma ve uygulama örneği

Katılımcı Profili :
Kalite, Üretim, Teknik Hizmetler, Satınalma, Malzeme, Ürün Geliştirme (Ar-Ge) departmanlarında çalışan mühendis ve orta kademe yöneticiler, Hizmet sektöründe çalışan orta kademe yöneticiler

Not :
İsteğe bağlı olarak Sahada Uygulama Modülü ilave edilebilir. Süresi en az 1 haftadır.
İçerik ve Aşamaları:
İşletmede İPK uygulanacak karakteristikleri belirleyip, o kalite karakteristiklerinde prosesi incelemeye başlamak (1 gün)
İlgili kalite karakteristiğinde makina yeterlilik çalışmasının yapılması (1 gün)
İlgili kalite karakteristiğinde kontrol çizelgelerinin oluşturulması, yorumların yapılması (2 gün)
İlgili kalite karakteristiğinde proses yeterlilik çalışmasının yapılması
Çalışmaların sunulması (1 gün)Yalın Üretim Sistemi [Başa Dön]

 

Amaç:
“Şirketlerimizin rekabet edebilirliğini nasıl artırabilir ve onları birinci sınıf iş yapan şirketler haline getirebiliriz? Bu yöndeki çabalarımız, sürdürdüğümüz projeler, geçirdiğimiz değişim bizi hangi sisteme doğru götürüyor veya götürmeli? Yalın şirket sistemi ve üretimde yalınlığı yakalamanın yöntem ve araçları nelerdir?” Sorularını tartışarak katılımcılara yeni bir vizyon kazandırmak.

İçerik:
Günümüzde üretimde israfların tespiti ve ortadan kaldırılması konusunda en etkin metotların entegre edildiği Yalın Üretim Sisteminin tanımı
Global bazda rekabet edebilen bir üretici durumuna gelebilmek için Yalın Üretim Sistemi’nin tek bir performans göstergesi ile nasıl takip edileceği
Üretim akış zamanının % 95’inin nasıl olup da katma değer yaratmayan faaliyetlerden oluştuğunun gösterilmesi

Tanıtılan teknik ve araçlar:
Yalın düşüncenin ana prensipleri
Yalın Üretim Sistemini uygulama planı
Üretim sistemlerinin tarihçesi
Yalın Yönetim Modeli
Üretimde temel israflar ve ortadan kaldırılması
JIT - Tam Zamanında Üretim
JIDOKA – OTONOMASYON
Tek parça akış, U-tipi hatlar ve SHOJINKA
Hızlı kalıp ve model değiştirme (SMED)
Hata önleyici düzenekler (POKA-YOKE)
Tertip – Düzen – Temizlik (5S)
Toplam Verimli Bakım (TPM)
Tam Zamanında Üretim (JIT) ve KANBAN Sistemi
Sürekli iyileştirme (KAIZEN)

Katılımcı Profili:
Üretim alanında görev alan değişim öncüsü orta kademe yöneticiler ve mühendislerStratejik Planlama [Başa Dön]

 

Amaç :
Şirket için bir kalite felsefesi ve vizyonu belirledikten sonra, şirket tepe yöneticileri ilk stratejik planlama etkinliklerini başlatmaya hazırdır.Stratejik Planlama, Stratejik Yönetimin ilk unsurudur, ve bu şirketin tepe yöneticilerinin, geleceği öngörerek bu geleceğe ulaşmak için gerekli prosedürleri ve operasyonları geliştirdikleri süreçtir.

İçerik :

Modül 1- PAZAR SENERYOLARI

Makro Çevre; çevre faktörleri ve dış güçler incelenir( Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik etkiler, eğilimler ve varsayımlar )( PEST Analizi)
Pazar; Pazar ve Pazar koşulları, fırsatlar/tehditler ( SWOT Analizi)
Rakipler; kuvvetli/zayıf yönleri
Şirket; kuvvetli/zayıf yönleri ( Öz değerlendirme )

Modül 2- STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Şirketin vizyon, misyon ve değerlerinin gözden geçirilmesi
Vizyona götürülecek şirket strateji seçeneklerinin tartışılması

Modül 3- HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

Şirket hedef ve stratejileri ile ana iş hedefleri, iş stratejilerinin ve kalite stratejilerinin oluşturulması ve açılımı

Modül 4- EYLEM VE GELİŞİM PLANLARININ OLUŞTURULMASI

Kritik olarak belirlenecek şirket hedef ve stratejilerinin açlımı için eylem ve gelişim planlarının hazırlanması.
Eylem sorumluları ve kaynakların belirlenmesi

Katılımcı Profili:
Şirketlerin stratejik planlama faaliyetlerinde yer alan üst ve orta kademe yöneticiler.Problem Çözme Teknikleri [Başa Dön]

 

Amaç :
Şirket içindeki tüm çalışanların ekip halinde katılımıyla, mevcut ürün ve proseslerdeki kalite ve verimlilik problemlerini sürekli iyileştirme olarak çözümlemek ve şirketin rekabetçi durumunu devam ettirmek; Katılımcıların, problemlere sistematik yaklaşma ve ekip çalışmasına yatkınlığını geliştirmek.

İçerik :

Problemin tanımlanması ve ekibin belirlenmesi
Problemin boyutunun ortaya konması
Geçici önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması
Olası sebeplerin belirlenmesi
Olası sebeplerin doğrulanma önceliklerinin belirlenmesi
Olası sebeplerin doğrulanması ve asıl sebeplerin tespiti
Olası çözümlerin belirlenmesi
Çözümlerin analizi ve seçimi
Çözümün planlanması ve yaşama geçirilmesi
Sonuçların değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmeler
Standartlaştırma
Sunuş ve kutlama

Kullanılan Araçlar:
Akış şeması, Beyin fırtınası, Sebep-Sonuç diyagramı, Pareto analizi, gruplandırma,
dağılma diyagramı, histogram, zaman şeridi, veri toplama.

Katılımcı Profili :
Tüm çalışanlar

Not : Şirketinde en az üç yıl çalışmış olmak gerekmektedir.Yalın Değer Akış Haritalandırma [Başa Dön]

 

Amaç:
Yalın Düşünce felsefesi ve Yalın Üretim Sistemi ile şirketlerimizin rekabet edebilirliğinin artırılması ve işlerini daha iyi yapabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bu sisteme geçmek için yapılması gereken faaliyetlerden ilki ve en önemlisi şirketin tüm israflardan arındırılmasıdır. Bu nedenle tüm ürün aileleri için değer akış haritalarının çizilmesi gereklidir. Değer akışı, her ürün/hizmet için hammaddeden müşteriye malzeme ve bilgi akışı ve tasarımdan seri üretime olan akış boyunca yapılması gereken katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Değer akışı haritaları ile, yol üzerinde katma değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması ve değerin kesintisiz akışının sağlanması için nelerin yapılması gerektiği daha iyi ortaya çıkmaktadır. KANBAN veya uygun bulunan diğer malzeme akış yönetim sistemleri seçilerek sistemin bütünü yeniden tasarlanmaktadır. Bu aşamadan sonra, yeni sistemi hayata geçirmek için şirket içinde iyileştirme faaliyetleri belirlenip uygulamaya alınmaktadır.

İçerik:
Değer akış haritası çizilecek ürün ailelerinin tanımlanması
Mevcut duruma ait akış haritasının çıkarılması
Çeşitli KANBAN ve diğer malzeme akış yönetimi sistemlerinin incelenmesi
Süreç akış analizinin gerçekleştirilmesi
Yalın değer akışının prensipleri doğrultusunda gelecek durum akış haritasının tasarlanması
Gelecek durum akış haritasına ulaşmak için yapılması gereken iyileştirmelerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi

Seminer, bir vaka eşliğinde verilmektedir. Ayrıca, katılımcılar dağıtılan ikinci vaka için anlatılan metodoloji ile, gruplar halinde, mevcut durum ve gelecek durum haritalarını çizerek uygulama yapma fırsatı bulacaklardır.

Katılımcı Profili:
Değişime öncülük edecek yöneticiler ve şirket içersindeki her bölüm yöneticileri ve mühendisleri. Katılımcıların daha önce “Yalın Üretim Sistemi” eğitimini almış olması gerekir.5S İyileştirmelerin Temeli [Başa Dön]

 

Amaç:
İşletmelerde iş güvenliği, kalite, verimlilik, makina performansı, çalışanların katılım ve motivasyonunun artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalara katkıda bulunan, işletmelerdeki düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan, hem basit hem de en küçük ayrıntıların denetimini sağlayan 5S sistemini öğretmek.

İçerik:

5S’in adımları şunlardır:
1S Tertip : Gereksiz, kullanılmayan malzeme/tezgah/alet vb. şeylerin ayıklanması,
2S Düzen : Malzemeler için en güvenli ve en etkin yerlerin belirlenip düzenlenmesi
3S Temizlik : Fabrika içinin ve dışının temizlenmesi.
4S Standartlaştırma : İlk üç adımda elde edilen koşulların standartlaştırılması
5S Eğitim ve Disiplin : 5S alanında tanımlanan standartların alışkanlık haline getirilmesi, çalışanların 5S düşünce tarzını her yerde kullanmaları
Seminer 5S’in adımlarının yanı sıra 5S’in başarı koşulları, belirlenen alanlarda 5S başlatılması için kullanılacak yöntemler de anlatılmaktadır.

Katılımcı Profili:
Üretim alanında görev alan değişim öncüsü yöneticiler / şefler ve mühendisler, takım liderleri.KOBİ'lerde Yazılım Seçimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamaları [Başa Dön]

 

Amaç:
Bu programın amacı, bilişim sistemlerinin ve bilgisayar desteğinin, hergün çokça zamanımızı çalan, kimi zaman katma değeri maliyetini geçen, hesaplama, kayıt derleme, dosyalama gibi işlemleri nasıl kolaylaştırdığına dair bilgi vermek; yönetim bilişim sistemleri ile ilişkili projelerin geliştirilme aşamalarında ortaya çıkabilecek problemler ve çözüm yöntemleri hakkında katılımcılara yol göstermektir. Bu program IT sektörü uzmanlarına yönelik, ileri derecede teknik bir program değildir.

İçerik:
Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) nedir?
YBS yatırımı nasıl para kazandırır?

  1. Artan verimlilik
  2. Fayda – maliyet analizi

Bir işletmede YBS uygulaması nasıl yapılır?

  1. Proje seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
  2. Proje tekliflerini değerlendirirken nelere dikkat edilmeli?
  3. Projelerin takvimlendirilmesi
  4. Veri güvenliği

Bilişim sistemleri altyapısı

  1. Donanım
  2. Yazılım
  3. Network altyapısı

Uzaktan erişim ve kontrol
Uygulamalardan örnekler

Kimler Katılmalı:
YBS yatırımı yapmak isteyen ancak nereden ve nasıl başlanacağı hakkında tereddütleri olan firma sahipleri, üst düzey yöneticiler, uygulamalarda görev alacak orta kademe yöneticiler.Değer Yönetimi ve Maaliyet Düşürme Teknikleri [Başa Dön]

 

Amaç:
Kaynakların gittikçe kısıtlandığı, global rekabetin hızını arttırdığı iş dünyasında karlılığın reel olarak bilinmesi ve yönetilebilmesi için içsel dinamiklerin en önde gelenlerinden maliyetlerin kontrol altında tutulması ve iyi yönetilmesi gerekmektedir. Seminerin amacı, bu husustaki uygulama araçlarının ortaya konulması ve örneklerle katılımcılara aktarılmasıdır.

İçerik:
Maliyet Kavramı
Maliyetlerin Sınıflandırılması
Maliyet Bileşenleri
Maliyet Faktörleri ve Etkileri
Maliyet Kontrolü
Maliyet Düşürme Araçları

  1. Maliyet Muhasebesi ve Analizleri
  2. Aktivite Tabanlı Maliyetlendirme
  3. Bütçeleme
  4. Başa baş analizi
  5. İş Etüdü, İş Basitleştirme
  6. Standardizasyon

Maliyet Düşürme Çalışmaları

  1. Maliyet Düşürme Sahalarının Belirlenmesi
  2. Kontrol Listesi Tekniği
  3. Maliyet Düşürme İş Planı

Verimlilik Analizi ve Maliyet Düşürme
Değer Analizi ve Değer Yönetimi ISO 12973 Standardı


Kimler Katılmalı:
Organizasyonlarında Maliyet Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek ve uygulamak isteyen tepe yöneticiler, kalite, üretim ve rasyonalizasyon birimlerinin yönetici ve mühendisleriAile Şirketleri Yönetimi ve Kurumsallaşma [Başa Dön]

 
Amaç:
Ülkemizde ve dünyada birçoğu aile işletmesi olan şirket yapılarındaki kurumsallaşma ve gelecek planlama çalışmalarının önemi kavratmak ve konu
ile ilgili akademik ve uygulamadan örnekleri katılımcılarla paylaşmaktır


İçerik:
Aile Şirketi Nedir?
Aile Şirketlerinin Sosyo-Ekonomik Yaşam Üzerine Etkileri
Aile Şirketinin Karakteristik Özellikleri
Aile Şirketlerinin Avantaj Ve Dezavantajları
Aile Şirketlerinin Hayat Çevrimleri-Ömürleri
Aile Şirketlerinde Yönetim Modelleri
Aile Şirketleri Ve Yapısal Sorunlar
Aile Şirketlerinde Kapanma Nedenleri
Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması
Kurumsallaşmanın Önemi
Kurumsallaşmanın İçeriği
Kurumsallaşmanın Kilometre Taşları
Aile Şirketlerinin Etkin Yönetimi (Vaka Çalışması)
Aile Şirketlerinin Anayasasının Oluşturulması
Aile Şirketlerinde Yönetim Sırları

Kimler Katılmalı:
Organizasyonlarında Maliyet Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek ve uygulamak isteyen tepe yöneticiler, kalite, üretim ve rasyonalizasyon birimlerinin yönetici ve mühendisleri


Başarılı Toplantı Yönetimi [Başa Dön]

 
Amaç:
Yöneticilerin katıldığı birçok toplantı çeşitli nedenlerle amacına ulaşamamakta veya verimsiz geçmektedir. Seminerde bunun nedenleri ortaya koyulmakta, örneklenmekte ve alınabilecek önlemler tartışılmaktadır

İçerik:
Toplantıların amacına ulaşmasını engelleyen faktörler
Bozucu faktörlerin organizasyonda neden olduğu zararlar
Etkin bir toplantı nasıl düzenlenir ve yürütülür?
Tartışılacak konunun belirlenmesi ve hazırlık
Toplantıya katılacak ilgililerin belirlenmesi
Toplantı Yönetimi
Kişilerarası iletişim
Motivasyon
Toplantı demokrasisi
Sonuçların rapor edilmesi
Uygulama


Kimler Katılmalı:
Yönettiği ve katıldığı toplantıları daha verimli hale getirmek isteyen yöneticilerAna Sayfa | İletişim | Linkler | İnsan Kaynakları | Site Haritası

Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. © 2008-2014 Tüm hakları saklıdır.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Caddesi No:20/B Ofisim İstanbul İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (216) 574 88 01 Pbx - Faks: +90 (216) 574 78 82 - E-mail: info@bmtrada.com.tr