ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 


Üreticiden tüketiciye kadar uzanan zincirde her kesimi tümüyle etkileyen gıda kökenli salgın, zehirlenme, bozulma vb. olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle üretimden-tüketime risk oluşturabilen her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesiyle sorunların giderilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. “Kritik kontrol noktaları”nın belirlenmesi riskin azaltılmasını, dolayısıyla da tehlikenin engellenmesini sağlayacaktır. Böylece, olayların teknik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele alındığı yeni bir bakış açısı geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.

Güvenli gıda alımı için sürekli artan bir müşteri talebi bulunması, ülkeler tarafından birçok Gıda Güvenliği Standartlarının geliştirilmesine yol açmıştır ve artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000 ile bu ihtiyacı karşılamak hedeflenmektedir. 

ISO (International Standart Organisation) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000  standardı, “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak yayınlanmış  ilk uluslararası standarttır. Bu standart Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)’nün ISO/TC 34. teknik komite tarafından, bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanlarının da bir araya gelmesiyle geliştirilerek, yayınlanmıştır. ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve Dünya’da ISO 9001 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir.

Bu standardı, gıda endüstricilerinin, müşterilerine ve tüketicilerine karşı, gıda güvenliği ilkelerine ne kadar bağlı olduklarını gösterebilmelerini sağlamak amacıyla gıda güvenliğini garanti altına almak için, araç, teknik, süreç kontrol ve düzenleyici gereklilikleri, bir yönetim sistemi çatısı altında bir araya getirmektedir.

Bu yönetim aracı, birinci kademe üreticiden, ürün üreticileri, yem üreticileri, tüm gıda üreticileri, ambalaj malzemesi üreticileri, hammadde veya katkı maddeleri üreticileri, temizlik ve sanitasyon ajanları üreticileri, imalatçılar, depocular ve taşımacılara, toptancılara, perakendecilere ve gıda hizmeti verenlere kadar herkes tarafından kullanılabilen, uluslar arası tanınan bir sistem olmasına ek olarak, baştan başa bütün gıda endüstrisinin kullanabileceği ortak bir dil sağlamaktadır.

Bu standardı uygulamak isteyen firmalar, Codex Alimentarius tarafından prensipleri belirlenmiş bir HACCP sistemi kurarak tüm prosesleri için riskleri tanımlamış olmalıdırlar ve aynı zamanda geçerli İyi Üretim Uygulamaları, varsa sektöre ait yasal gereklilikler ve dokümante edilmiş bir yönetim sistemi (ISO 9001’de olduğu gibi) ve tedarik zinciri içinde etkileşimli iletişim ile de desteklenmelidir. ISO 22000 için aynı zamanda ISO/TS 22004 Kılavuz Standardı hazırlanmıştır.

Gıda güvenliği yönetim sisteminizi, ISO 22000'in gerekliliklerine göre belgelendirmeniz kuruluşunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;

 • Pazarda güven kazanma
 • Uluslararası ilişkilerde artış
 • Rekabet gücü kazanma
 • Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama, tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
 • Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
 • Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
 • Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
 • Yönetim etkinliğini artırma
 • Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
 • Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol
 • Tüm çalışanların ortam sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
 • Etkin zaman yönetimi
 • Tüketiciyi bilinçlendirme
 • Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
 • Etkin müşteri hizmeti
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma 
 • Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı
 • Kaynak optimizasyonu - dahili ve gıda zinciri boyunca.
 • Daha iyi planlanma, daha az üretim sonrası doğrulama
 • İyileştirilmiş dokümantasyon
 • Ön şartlı programların sistematik yönetiminin sağlanması
 • Artan teknik yeterlilik sağlanması
 • Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması
 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması
 • Ürün güvenliğine olan güvenin artması
 • Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi
 • Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olduğunuzun kanıtlaması

Geçiş Süreci

Gıda güvenliği bugüne kadar yüksek bir profile hiç sahip olmadı. Gıda tedarik zinciri boyunca, gıda ürünlerine karışan her şeyin garanti altına alınmasını sağlama ihtiyacı, sıkı kılavuzlarla çalışmaktan ve standartların bu sektörde faaliyet göstermek için şart hale gelmesinden dolayıdır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda sektöründeki firmalar ve bu sektöre hizmet veren tedarikçiler için gıda güvenliğini garanti altına aldıklarını gösterme olanağı sağlayan genel bir standarttır.


Ana Sayfa | İletişim | Linkler | İnsan Kaynakları | Site Haritası

Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. © 2008-2020 Tüm hakları saklıdır.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Caddesi No:20/B Ofisim İstanbul İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (216) 574 88 01 Pbx - Faks: +90 (216) 574 78 82 - E-mail: info@bmtrada.com.tr