PENCERELERDE CE İŞARETİ

 

Pencerelerde CE işaretlemesi İçin Gereklilikler

Pencere ve Kapıların CE İşaretlemesi Kılavuzu - Avrupa EuroWindoor Genel Sekreterliği

Her geçen gün, proje firmaları, mimarlar, müteahhitler ve son kullanıcılar özellikleri test edilmiş ve belgelendirilmiş pencere sistemleri talep etmektedirler. Üreticiler ise pencerelerinin bütün bu özellikleri taşıdığını iddia ederler. Ancak pencerelerin, bu özellikleri taşıdığını ispatlamak için, bağımsız, tarafsız, akredite ve onaylanmış bir test ve belgelendirme kuruluşuna ihtiyaç duyulmaktadır. BM Trada pencere endüstrisine yönelik geniş kapsamlı test, belgelendirme ve teknik destek hizmetlerini dünyada birçok ülkede sunmaktadır.

TS EN 14351-1 standardına göre pencerelerin uygunluk onay düzeyi sistem 3'tür. Buna göre Yetkilendirilmiş Kuruluş (NB) ve Üretici Firmanın sorumlu oldukları kısımlar aşağıdaki tabloda kırmızı ile işaretlenmiştir.
TS EN 14351-1 standardına göre pencerelerin uygunluk onay düzeyi sistem 3'tür. Buna göre Yetkilendirilmiş Kuruluş (NB) ve Üretici Firmanın sorumlu oldukları kısımlar aşağıdaki tabloda kırmızı ile işaretlenmiştir.
BM TRADA (1224), CHILTERN DYNAMICS (1314) ve CHILTERN INTERNATIONAL FIRE (1314), kapıların, pencerelerin ve camların CE işaretlemesi için gerekli testleri yapma ve sertifika verme konusunda atanmış ve Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanmış geniş akreditasyon kapsamına sahip kuruluşlarımızdır. Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. grup şirketi olarak bu üç kuruluşun verdiği hizmetleri Türkiye piyasasında sunma konusunda yetkilendirilmiş tek kuruluştur.

İlk Tip Testleri

"TS EN 14351-1:2006 Pencereler ve kapılar Mamul standardı, performans özellikleri Bölüm 1: Pencereler ve yaya geçişine uygun hazır dış kapılar" standardın gereklilikleri doğrultusunda Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılabilecek İlk Tip Testler;

Onaylanmış Kuruluşta yapılması gereken testler:
EN 12211 - Rüzgar yüküne dayanım
EN 1027 - Su geçirmezlik
EN 948, EN 14609 - Güvenlik tertibatlarının yük taşıma kapasitesi
EN 12217 - Çalıştırma kuvvetleri (sadece otomatik cihazlar için)
EN 140 - Akustik performans
EN 10077 - Isıl iletkenlik
EN 1026 - Hava geçirgenliği
BM TRADA (1224), CHILTERN DYNAMICS (1314) ve CHILTERN INTERNATIONAL FIRE (1314), kapıların, pencerelerin ve camların CE işaretlemesi için gerekli testleri yapma ve sertifika verme konusunda atanmış ve Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanmış geniş akreditasyon kapsamına sahip kuruluşlarımızdır. Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. grup şirketi olarak bu üç kuruluşun verdiği hizmetleri Türkiye piyasasında sunma konusunda yetkilendirilmiş tek kuruluştur.
Bu testlerin yapılma zorunluluğu ülke mevzuatlarına göre değişmektedir. Türkiye için zorunlu testler aşağıdaki gibidir. Bu testlere ilave olarak, standartta yer alan diğer testler ürünlerin kullanım amacına göre, müşteri beklentilerinin karşılanması veya rekabette faklılık yaratılması amacıyla yapılabilir.

a) Yasal Mevzuatta Zorunlu Testler (Türkiye için)
Isıl iletkenlik
Güvenlik tertibatlarının yük taşıma kapasitesi (varsa)

b) Kullanım amacına göre, müşteri şartı veya pazar beklentisi amacıyla
Akustik performans
Hava geçirgenliği
Rüzgar yüküne dayanım
Su geçirmezlik
Çalıştırma kuvvetleri (sadece otomatik cihazlar için)

Fabrika Üretim Kontrolü Sistemi

a) Ürün Bazlı Genel Kıymetlendirme, Üretim ve Montaj Kılavuzları: Kılavuzlar her bir ürün modeli için oluşturulması gerekmektedir. Kılavuzun kapsamında her ürün modeli için teknik spesifikasyon üretim ve montaj bilgileri yer alacaktır.

Kılavuz İçeriği;
Malzeme teknik özellikleri-kasa, kanat, cam, sızdırmazlık malzemeleri ve contalar, aksesuar ve yardımcı malzemeler
Ürün serisine ait ticari marka ve model bilgileri
Ürün serisine ait teknik tasarım çizimleri
EN 14351-1:2006 standardı şartları
Fabrika Üretim Kontrol sistemi şartlar
İzlenebilirlik sistemi
Üretim süreci ve üretim metotları
Montaj talimatları ve şartları
Müşteri şikayetleri yönetimi

b) Fabrika Üretim Kontrolü Sistemi
Genel Kıymetlendirme Kılavuzuna göre üretim yönetimi, kayıt sistemi ve izlenebilirlik
Sipariş, üretim, montaj ve şikayet yönetimi
Depolama, ambalajlama ve sevkiyat
Montaj sistemi
İzlenebilirlik zincirinin oluşturulması
Malzeme ve proses kontrol sisteminin kurulması Ekipman kontrolü ve kayıtları
Ham madde ve komponentler
Üretim prosesi tanımı ve kontrolü
Kalite kontrol ve uygun olmayan ürünün kontrolü
Müşteri ilişkileri yönetimi

CE Teknik Dosya ve AT Uygunluk Beyanı

Teknik Dosyada Bulunması Gerekenler:

Ürüne ait genel tanımlama
Tasarıma ait çizimler
Ürün/üretim prosedürüne ilişkin bilgiler
Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi
Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karşılaması için gerekli kalite faktör değerleri
Ürünün test belge ve raporları, muayeneler
Başlangıç tip deneyi sonuçları raporları (onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen)
Kalite yönetim sistemi ve/veya fabrika üretim kontrolü dokümantasyonu (Mevcut bir kalite yönetim sistemi, fabrika üretim kontrolünün tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.)

Ana Sayfa | İletişim | Linkler | İnsan Kaynakları | Site Haritası

Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. © 2008-2020 Tüm hakları saklıdır.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Caddesi No:20/B Ofisim İstanbul İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (216) 574 88 01 Pbx - Faks: +90 (216) 574 78 82 - E-mail: info@bmtrada.com.tr