ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

 

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

TS EN ISO 14000 Serisi Standartları:

 • TS EN ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu
 • TS EN ISO 14004 : 2004 Çevre Yönetimi - Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler İçin Genel Kılavuz
 • TS EN ISO 19011: 2004 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz
 • TS EN ISO 14020: Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler
 • TS EN ISO 14031 : 2002 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz
 • TS EN ISO 14040 : 1998 Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar


 • Uygulamanın Faydaları :

  Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası işletmelerde tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

  ÇYS nin işletmelerde geliştirilmesinin amacı;
  • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
  • Çevresel performansın artırılması
  • Market Stratejileri
  • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması
  • İşletme itibar ve Pazar payının artırılması
  • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
  • Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
  • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
  • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
  • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
  • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

  Ana Sayfa | İletişim | Linkler | İnsan Kaynakları | Site Haritası

  Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. © 2008-2014 Tüm hakları saklıdır.
  Cevizli Mah. Tugay Yolu Caddesi No:20/B Ofisim İstanbul İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe, İstanbul, Türkiye
  Telefon: +90 (216) 574 88 01 Pbx - Faks: +90 (216) 574 78 82 - E-mail: info@exova.com.tr