SIKÇA SORULAN SORULAR

 

KALİTE NEDİR?


Kalite, müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürün kalitesini değil; ürünü sunarken ortaya koyduğumuz hizmeti de kapsar. Ürüne ait belirlenen teknik özelliklerin yerine getirilmesi tek başına yeterli olmayıp; müşteri tarafından talep edilen istekleri karşılaması beklenen asıl sonuçtur.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?


Bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir. Kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem ile, beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir.

YÖNETİM TEMSİLCİSİ KİMDİR?


ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin en önemli şartı üst yönetimin içerisinden bir yetkilinin kalite konusunu sahiplenmiş olmasıdır. Bu yaklaşımla kalitenin bir elemanın işi olması yerine yönetimin işi olması hedeflenmektedir.

ISO 9001 BELGESİ KAÇ YILLIĞINA VERİLİR?


Belge 3 yıllığına verilmektedir ve 3. yılın sonunda belge yenileme denetimi yapılarak, uygun bulunur ise belgeniz yenilenmektedir.

DENETİMLER NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜR?


Belge alındıktan sonra takip eden 3 yıl içerisinde yılda en az 1 kez olmak üzere ara denetimler ( gözetim denetimleri) gerçekleştirilir. Bu denetimler haricinde gerek duyulduğunda (uygunsuzluklar tespit edildiğinde) 4 - 6 aylık sıklıklar ile tekrarlanabilmektedir. Normal şartlarda ise belgelendirme kuruluşları 9 aylık periyotlarda denetim yapmaktadırlar.

KALİTE EL KİTABI NEDİR?


Kuruluşun tanıtıcı temel bilgilerinin, organizasyon şemasının, kalite politikasının, sunduğu hizmetlerin, müşterilerine karşı temel taahhütlerinin, kalite sistemi ile ilgili temel bilgilerin sunulduğu bir doküman türüdür. Kalite yönetim sistemi gereği ve kuruluşun kendine özel tanımlanması gereken temel süreçlerin ve etkileşiminin tanımlandığı KALİTE EL KİTABI, doküman sisteminde en üst seviyede olup çalışmalarınızda kılavuzluk sağlayacaktır.

UYGUNSUZLUK NEDİR?


Bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır. Sistemde şart olarak 3 ana grup bulunmaktadır:
• Müşteri beklenti ve ihtiyaçları (mevcut ve gelecekteki)
• Yasal yükümlülükler (tüketici hakları, ISO 9001 standardı)
• Kuruluşun kendi belirleyeceği tercihler (ürün özellikleri, kapasitesi, çalışma yöntemleri)

DÜZELTİCİ FAALİYET İLE ÖNLEYİCİ FAALİYET ARASINDAKİ FARK NEDİR?


Düzeltici faaliyet oluşan problemin kaynaklarının giderilmesi, önleyici faaliyet ise henüz oluşmamış ancak oluşabilecek problemlerin giderilmesidir.

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN NEDİR?


Dış kurum / kuruluşlar tarafından hazırlanan (müşteri dokümanları, kataloglar) ve çalışma sistemi içerisinde kullanılması gereken standartlar (ISO 9001 standardı gibi ) bu kapsamda değerlendirilir.

İÇ TETKİK NEDİR VE HANGİ PERİYOTLARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR?


İç tetkik ISO 9001 standardı gereği yürütülen, sistemin kuruluş içerisindeki etkinliğini ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan incelemedir. Tetkikte amaç “Üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil.” Elbirliği ile zayıf ve geliştirilecek yanların objektif olarak tespiti, oluşabilecek problemlerin önceden tahmini ve sistemin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Denetim periyodu, faaliyetin ürün kalitesi açısından kritikliği ve geçen dönemlerde yaşanan problemlerin derecesi – sayısı doğrultusunda azalıp artabilmektedir. Ancak sorunsuz bir faaliyetin dahi tutarlılığının gözlenmesi açısından yılda en az bir defa denetlenmesi faydalı olabilir.

KALİTE SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK HANGİ EĞİTİMLERİN ALINMIŞ OLMASI GEREKLİDİR?


Kalite yönetim sisteminin kuruluş aşamasından itibariyle sırasıyla :
- Kalite Bilinçlendirme ve TKY Eğitimi
- ISO 9001 Temel Eğitim
- ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi
- İç Kalite Denetçisi Eğitimi
- Veri Analizi Eğitimi
- Süreç Yönetimi Eğitimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANLARIMIZ NELERDİR?


Kalite El kitabı
Prosedürler / Süreçler
Talimatlar
Formlar
Planlar
Standartlar, vb.

ISO 9001 STANDARDININ FAYDALARI NELERDİR?


Müşteriler bir işin can damarlarıdır ve müşterileri memnun edip onların devamlılığını sağlamak için ürününüz veya servisiniz müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. ISO 9001 müşterilerinizin isteklerini karşılayabilmeniz ve aşmanız için işinizi yönetirken denenmiş ve test edilmiş sistematik bir yaklaşımın çatısını sağlamaktadır.

BS 7799 ( ISO 17799) TAMAMEN IT (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ) İLE Mİ İLGİLİDİR?


Hayır. BS 7799 bilgi aktarımın her yönünü, bilgisayar bilgilerinden; halka açık alanlarda yapılan konuşmalara kadar olan hepsini kapsamaktadır. Bu standardın temel amacı organizasyonunuzun bilgilerini yanlış ellere ulaşmasını engellemektir. Bu da şirketinizin iletişim ve bilgi depolama konusunda güvenliği olan bir politika izlemesi ile mümkün olmaktadır. BS 7799 bu sistemin omurgasını oluşturmaktadır.

OHSAS 18001, ISO 9001 VE ISO 14001 BİRLİKTE UYGULANABİLİR Mİ?


Evet. OHSAS 18001, ISO 9001 ve ISO 14001 ile kaynaşabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Ana Sayfa | İletişim | Linkler | İnsan Kaynakları | Site Haritası

Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. © 2008-2020 Tüm hakları saklıdır.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Caddesi No:20/B Ofisim İstanbul İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (216) 574 88 01 Pbx - Faks: +90 (216) 574 78 82 - E-mail: info@bmtrada.com.tr