YANGIN TEST HİZMETLERİMİZ

 

GENEL BİLGİ

Yangına Dayanım Testleri
Yangına Tepki Testleri
EN 13501-2 Yapı Malzemeleri ve Bina Elemanların Yangına Dayanım Sınıflandırılması
EN 1634-1 Kapıların Yangına Dayanım Testi
BS 476-22 Kapıların Yangına Dayanım Testi
EN 1365-1 Yük Taşıyıcı Elemanlar Yangına Dayanım Testi
BS 476-21 Yük Taşıyıcı Elemanlar Yangına Dayanım Testi
EN 1366-4 Doğrusal Bağlantı Contaları
EN 13501-1 Yapı Malzemeleri ve Bina Elemanların Yangına Tepki Sınıflandırılması
EN 13823:2002 Yangına Tepki – Tek Yakma Unsuru ile saldırı
EN ISO 11925-2:2002 Tutuşabilirlik Testi – Tek Alev Kaynağıyla
Koni Kalorimetre Testleri

Kapıların Yangına Dayanıklılık Testleri


Bir kapının yangına dayanıklılığı,  gerçekleştirilecek yangın dayanıklılık testi ve bu testin değerlendirilmesi ile tespit edilir.Bir yangına dayanıklılık testi doğrudan doğruya bir yakma işlemi olup, en basit şekilde, bir kapı numunesinin uygun destekleme yapısına monte edilerek test edilmesi olarak açıklanabilir.

Yangın Testi

Kapıların yangına dayanıklılık testi BS 476: Kısım 22 ve uyumlaştırılmış hali olan BS EN 1634–1 standartlarında belirtilen metotlara göre yapılmaktadır.

Test Yöntemi

Testler kapıların son kullanım amaçlarına uygun olarak tasarlanır. Örn; kapılar kendilerini destekleyen uygun bir yapı içerisine monte edilir. Test edilecek numune ve herhangi bir ilgili destekleyici yapı, 3m x 3m boyutlarındaki bir kasa içine yerleştirilir ve bu kasa fırının ön yüzüne monte edilir. Fırının içindeki sıcaklık uluslararası kabul görmüş bir zaman/sıcaklık rejimine göre kontrol altında tutulur.

Yangına Dayanım Testleri

EN 1634-1 Kapıların Yangına Dayanım Testi

Bir kapının yangına dayanıklılığı, gerçekleştirilecek yangın dayanıklılık testi ve bu testin değerlendirilmesi ile tespit edilir.Bir yangına dayanıklılık testi doğrudan doğruya bir yakma işlemi olup, en basit şekilde, bir kapı numunesinin uygun destekleme yapısına monte edilerek test edilmesi olarak açıklanabilir.
Ortam tamamen alev aldıktan sonra oluşan koşulları canlandırmak amacıyla zaman/sıcaklık ve basınç rejiminin standartlar içinde olması istenir. Tutuşma noktası, yangın bölmesindeki tüm nesnelerin alev aldığı noktadır.
Gerçek bir yangında, tamamen tutuşmaya kadar geçen süre aşırı uzun ya da aşırı kısa olabilir. Bu; yangın yükü, oda boyutları, şekli ve kullanılan havalandırmanın nitelikleri gibi yönlerden kontrol edilir. Test, istenildiği kadar – 30, 60, 90, 120 dakika vs. – ya da örnek başarısız oluncaya ve teste devam etmek riskli olana kadar sürdürülür. Gerçek bir yangında, tamamen tutuşmaya kadar geçen süre aşırı uzun ya da aşırı kısa olabilir. Bu; yangın yükü, oda boyutları, şekli ve kullanılan havalandırmanın nitelikleri gibi yönlerden kontrol edilir.

Tamamen tutuşma noktasının belirsiz olduğu düşünülürse, söz konusu tamamen tutuşma noktasından başlayan ve yangının büyüme süresinin ihmal edildiği bir yangın simülasyonu oldukça makuldür.

Test, istenildiği kadar – 30, 60, 90, 120 dakika vs. – ya da örnek başarısız oluncaya ve teste devam etmek riskli olana kadar sürdürülür.Test sona erince, test edilen numunenin tüm üretim ayrıntılarıyla birlikte, boyutları ve yapılandırmasıyla ilgili bilgileri de içeren bir rapor hazırlanır. Test raporu tümüyle gerçek verilere dayanan bir doküman olup, test edilen numunenin başarısız olma sürelerini belirtir.Test mühendislerinin yapmış olduğu gözlemler, fırını gösteren grafikler ve numunenin ulaştığı sıcaklık derecesi ve (varsa) sapmalar da dahil olmak üzere diğer ilgili bilgiler de test raporunda belirtilir.

Test Raporları

Test sona erince, test edilen numunenin tüm üretim ayrıntılarıyla birlikte, boyutları ve yapılandırmasıyla ilgili bilgileri de içeren bir rapor hazırlanır. Test raporu tümüyle gerçek verilere dayanan bir doküman olup, test edilen numunenin başarısız olma sürelerini belirtir.Test mühendislerinin yapmış olduğu gözlemler, fırını gösteren grafikler ve numunenin ulaştığı sıcaklık derecesi ve (varsa) sapmalar da dahil olmak üzere diğer ilgili bilgiler de test raporunda belirtilir.
Test raporlarında istendiğinde,  test edilen numunenin sonucuna ilişkin yangına dayanıklılık durumu ile ilgili yorum yapılabilmektedir.

Genel Kıymetlendirme Raporu (Global Assesment Report)


Test raporları yalnızca test edilen örnekle ilgilidir ve tasarım üzerinde herhangi bir varyasyona izin vermez. İngiliz ya da Avrupa Standartlarına göre test edilen bir yapıda yapılan değişiklikler için ya yeni bir yangın testine ya da bir değerlendirmeye gerek duyulmaktadır.

Genel Kıymetlendirme Raporunun kapsamı test edilen numunenin büyüklüğü ve konfigürasyonuna bağlı olarak raporu hazırlayan uzman tarafından masa başı çalışması olarak tespit edilir. Bu nedenle, teste başlamadan önce test laboratuarıyla müşteri arasında, müşterinin piyasaya satmak istediği ürün yelpazesinin tamamı için istediği şeylerin tesis edilebilmesi amacıyla görüşmeler yapılması önemlidir.

Laboratuvar, hedeflenen son kullanıcı uygulamaları için tek bir testin uygun olup olmayacağı ya da bir dizi test gerekip gerekmeyeceği konusunda önerilerde bulunacaktır.

Test başarı ile tamamlandıktan sonra tüm varyasyonlar ve test sonuçları tek bir dokümanda toplanacak şekilde raporlanır. Hazırlanan genel değerlendirme raporu, kapsamı net bir şekilde açıkladığı için belgelendirme sürecinin vazgeçilmezidir.

Kıymetlendirmer tasarımın aşağıda belirtilen yönlerini kapsar:
-Kanat boyutları nasıl ayarlanmalı ve kanat boyutu ayarının doğru olup olmadığı.
-Üst panellerin kullanımı ve yerleştirilmesi.
-Kanat boyutlarındaki artışlar (yükseklik ve genişlik).
-Kapı setlerinin yapılandırılmasındaki değişiklikler (tek kanatlı, çift kanatlı, tek yönlü, iki yönlü).
-Cam pencerelerin kullanımı ve yerleştirilmesi.
-Çeşitli cam tiplerini kullanabilme olanağı.
-Uygunsa, kapı kasası varyasyonları.
-Duman kontrol gereklilikleri.

Yangına Dayanım Broşürü (Tr.) Yangına Dayanım Broşürü (Tr.)
SS02 Yangın Kapılarında Boya Uygulaması Q-Mark Sertifikasyonu (İng.) SS02 Yangın Kapılarında Boya Uygulaması Q-Mark Sertifikasyonu (İng.)
TI-0801 Yangına Direnç Testler Degerlendirme ve Sertifikasyon (İng.) TI-0801 Yangına Direnç Testler Degerlendirme ve Sertifikasyon (İng.)
TI-0803 Yangına Tepki Testler ve Sınıflandırma (İng.) TI-0803 Yangına Tepki Testler ve Sınıflandırma (İng.)
TI-0810 Tarihi Binalarda Yangın Güvenliği (İng.) TI-0810 Tarihi Binalarda Yangın Güvenliği (İng.)
TI-1002 Yangına Direnç Kapıların Tasarım Faktorleri Değerlendirilmesi (İng.) TI-1002 Yangına Direnç Kapıların Tasarım Faktorleri Değerlendirilmesi (İng.)
TI-1004 Yangına Direnç Servis Geçiş Contaları Testi (İng.) TI-1004 Yangına Direnç Servis Geçiş Contaları Testi (İng.)
TI-1013 Yangına Tepki Koni Kalorimetre Testleri (İng.) TI-1013 Yangına Tepki Koni Kalorimetre Testleri (İng.)
TI-1014 Sağlık Sektörü İçin Yangın Kapıları (İng.) TI-1014 Sağlık Sektörü İçin Yangın Kapıları (İng.)
Yangına Direnç Testleri Genel Broşür (İng.) Yangına Direnç Testleri Genel Broşür (İng.)
Yangın Perdesi Testi (İng.) Yangın Perdesi Testi (İng.)


Ana Sayfa | İletişim | Linkler | İnsan Kaynakları | Site Haritası

Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. © 2008-2014 Tüm hakları saklıdır.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Caddesi No:20/B Ofisim İstanbul İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (216) 574 88 01 Pbx - Faks: +90 (216) 574 78 82 - E-mail: info@bmtrada.com.tr